UFABET

UFABET

เนื้อจระเข้ โปรตีนทางเลือก กรมอนามัย แนะปรุงสุก ลดปนเปื้อนแบคทีเรีย

เนื้อจระเข้ โปรตีนทางเลือก กรมอนามัย แนะปรุงสุก ลดปนเปื้อนแบคทีเรีย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย เนื้อจระเข้โปรตีนทางเลือก มีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงเนื้อสัตว์ประเภทอื่น ให้พลังงานต่ำ ไขมันน้อย แนะทำความสะอาดเนื้อให้ถูกวิธี เน้นปรุงสุกก่อนกิน เลี่ยงการปนเปื้อนของแบคทีเรียได้วันนี้ 19 ม.ค. 65 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย...

Continue reading...

อดีตเขตมอนต์เซอร์ราโดเคาน์ตี้#7 ผู้สมัครตัวแทน Emmanuel Dahn เปิดศูนย์ฝึกอาชีพ

อดีตเขตมอนต์เซอร์ราโดเคาน์ตี้#7 ผู้สมัครตัวแทน Emmanuel Dahn เปิดศูนย์ฝึกอาชีพ

อดีตผู้สมัครตัวแทนของ Montserrado County Distirct 7 Emmanuel Dahn ได้เปิด “District Seven Skills Training Center” (DSSTC) ซึ่งเป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่พยายามสร้างขีดความสามารถของคนหนุ่มสาวในประเทศโรงเรียนอาชีวศึกษาที่ตั้งอยู่บนถนน...

Continue reading...

ไลบีเรีย: โครงการการศึกษาเพื่อการมีส่วนร่วมของเด็ก ได้รับรางวัล National Literacy Award ปี 2020

ไลบีเรีย: โครงการการศึกษาเพื่อการมีส่วนร่วมของเด็ก ได้รับรางวัล National Literacy Award ปี 2020

กระทรวงศึกษาธิการได้มอบรางวัล Kids Engagement Education Project (KEEP) ในปีนี้KEEP ได้รับรางวัลระหว่างการสังเกตการณ์วันรู้หนังสือโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 8 กันยายน 2020 อย่างแท้จริง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้นำเสนออย่างเป็นทางการ D....

Continue reading...

ไลบีเรีย: ครอบครัวในข้อพิพาทที่ดิน Nimba ร้องเรียนผู้พิพากษา ทนายความ และสำนักงานกฎหมายสำหรับการตัดสินที่ฉ้อโกงและการละเมิดจริยธรรม

ไลบีเรีย: ครอบครัวในข้อพิพาทที่ดิน Nimba ร้องเรียนผู้พิพากษา ทนายความ และสำนักงานกฎหมายสำหรับการตัดสินที่ฉ้อโกงและการละเมิดจริยธรรม

ทายาทของ Ansumana Jabateh, Dutee Donzo และ Morlie Kromah ได้ยื่นคำร้องแยกต่างหากต่อผู้พิพากษา Roland F. Dahn, ผู้มีเกียรติ J. Boima...

Continue reading...